Poradenství, facilitace

„To, co se rozprostírá za námi a to, co se rozprostírá před námi, to jsou jen nepatrné drobnosti ve srovnání s tím, co se rozprostírá v nás.“
R. W. Emerson

Individuální konzultace

Poskytuji individuální konzultace osobnostního rozvoje, určené těm, kteří mají motivaci a vůli něco ve svém životě změnit, lidem, kteří procházejí životními krizemi, obtížnými situacemi, všemi událostmi v životě, které nám nabízejí šanci stát se tím, kým skutečně jsme.

Aktivní facilitace

Věnuji se facilitaci, kterou vnímám jako nestrannou pomoc pro dialog a nacházení klíčových otázek, problémů, i odpovědí a řešení.

Sleduji dynamiku procesu a jemně zasahuji při vytváření struktury procesu, sortingu témat, chybějících figur. Mým cílem je vedení/doprovázení účastníků jednání ke smysluplnému výstupu.

Preferuji aktivní styl komunikace, autenticitu, podporuji zapojení řeči těla a dalších výrazových prostředků.

Workshopy

Lektoruji workshopy zaměřené na rozvíjení obrazného myšlení, intuice a imaginace v rovnováze s myšlením analytickým, které všichni známe ze školy. Používám úspěšně tvůrčí metody zaměřené na spontánní používání asociací, analogií, obrazného vyjadřování malbou, hudbou, pohybem.

Cílem je odvaha k experimentu, ke spontánnímu vyjádření a radost z tvůrčího procesu a objevování nových souvislostí. Tento typ tvůrčího procesu a myšlení chápu jako druhou rovnocennou polovinu lidského potenciálu. Propojení obou je nezbytné pro dospělou, plně vědomou existenci člověka, pro naplněný, bohatý život.

Chcete vědět více?

Podrobnější informace k workshopům, facilitaci a konzultacím najdete na webu www.origen.cz. Chcete si objednat některý z nabízených workshopů a uspořádat jej u Vás nebo se dozvědět více o mé praxi a vzdělání?

Ozvěte se mi, abychom mohli vytvořit nabídku přesně pro Vaši poptávku.