Můj příběh

„Je možné si dělat legraci ze všeho, co bereme dostatečně vážně.“
G. K CHesterton

Původní profesí jsem molekulární biolog. Během působení v klinickém výzkumu jsem se začala věnovat celostnímu pohledu na člověka, souladu těla, duše, ducha, v kontextu mezilidských vztahů. Inspiruje mě práce Annick de Souzenelle nebo Marion Woodman. Zajímá mě přesah přírodních věd a filosofie v práci Gastona Bachelarda nebo Zdeňka Neubauera.
Vědecké myšlení mi dovoluje zkoumat i metody, jejichž princip současná věda zatím nezná, ale jejichž působení mám empiricky ověřené, například reiki nebo Bachovy esence. Oslovilo mě jungiánské pojetí archetypové astrologie.

Snažím se vždy uchopit věci v souvislostech. Kritické myšlení a poctivé zkoumání s nohama na zemi mi dovoluje rozlišovat to, co mi nedává smysl ani z jednoho úhlu pohledu. Avšak bez ochoty předložit dosažené poznání k diskusi nemá jakékoliv zkoumání smysl, proto své workshopy stavím jako dialog a ne jako přednášky.

Došla jsem postupně k tomu, že víra obsahuje především víru člověka v sebe sama, ve svůj potenciál a smysl života v kontextu něčeho, co nás přesahuje a čeho jsme všichni součástí. Že to, co je uvnitř, je i venku, co je nahoře, je i dole. A především k tomu, že když se člověk chce dívat ke hvězdám, musí si nejprve být vědom toho, jak si stojí, stát pevně nohama na zemi.

Věřím, že každý člověk může být skutečně šťastný, pokud má odvahu a vůli k sebepoznání a ke změně.

Praxe a vzdělání:
2021–2022 Roční výcvik ve facilitaci skupin a týmů
2021 Kurz krizové intervence se zaměřením na e-mailovou komunikaci,
akreditace MPSV: A2019/1292-SP/PC
2019–2021 Dvouletý akreditovaný kurz v artefiletice a arteterapii, akreditace MŠMT 344/2019-1-17
2009–2012 Semináře práce se sny a s imaginacemi (J. Heffernanová)
2009 Úvod do psychologického koučování (R. Bahbouh)
2005–2007 Tříletý výcvik v Gestalt terapii pro pomáhající profese, IGT Praha
2004–2006 Cyklus kurzů artefiletiky, garant ČAA
2002–2004 Teoreticko-odborné studium Grafologie a psychologie, ČGK (obecná psychologie, psychologie osobnosti, sociální komunikace, úvod do psychopatologie a psychoterapie, úvod do psychologie G.C. Junga, humanistické psychologie C. Rogerse).

2006– Lektorská a poradenská praxe (spolupráce např. se sítí Mateřských center, s Domem osobního rozvoje Maitrea, státní správou), publikace v časopisech, redakce odborných publikací (např. pro vydavatelství Portál, Malvern)
1996–2006 ÚHKT, FN Plzeň, Šiklův patologicko-anatomický ústav, molekulárně genetická diagnostika