Můj příběh

„Je možné si dělat legraci ze všeho, co bereme dostatečně vážně.“
G. K CHesterton

Z čeho vycházím

Původní profesí jsem molekulární biolog. Během působení v klinickém výzkumu jsem se začala věnovat celostnímu pohledu na člověka, souladu těla, duše, ducha, v kontextu mezilidských vztahů. Inspiruje mě práce Annick de Souzenelle, Marion Woodman, Edwarda Edingera, Viktora Frankla, CG Junga a řady dalších. Zajímá mě prolínání přírodních věd a filosofie v práci Gastona Bachelarda nebo Zdeňka Neubauera, Emila Páleše, Rudolfa Steinera. Oslovilo mě jungiánské pojetí archetypové astrologie. Vědecké myšlení mi dovoluje používat i metody, o kterých současná věda odmítavě mlčí, ale jejichž působení mám empiricky ověřené, například reiki nebo Bachovy esence.

Imaginace

Snažím se porozumět praktickému i symbolickému sdělení toho, co se děje. Bolest v uchu nebo opakující se náhody/nehody vyžadují praktické řešení, ale stejně tak je třeba chápat vše v kontextu individuální historie a ptát se například – „co mají všechny ty události společného?“ „v čem mi to brání?“ a „k čemu mě to nutí?“. Pak pomohou objevit životní schéma, ve kterém jsme zacyklení a které nám bere sílu a radost ze života. K tomu skvěle slouží metoda imaginace. Více o ní najdete na mém blogu.

Čemu věřím

Došla jsem postupně k tomu, že víra obsahuje především víru člověka v sebe sama, ve svůj potenciál a smysl života v kontextu něčeho, co nás přesahuje a čeho jsme všichni součástí. Že to, co je uvnitř, je i venku, co je nahoře, je i dole. A především k tomu, že když se člověk chce dívat ke hvězdám, musí si nejprve být vědom toho, jak si stojí, stát pevně nohama na zemi.

Věřím, že každý člověk může být skutečně šťastný, pokud má odvahu a vůli k sebepoznání.

Praxe a vzdělání:

2021–2022 Roční výcvik ve facilitaci skupin a týmů
2021 Kurz krizové intervence se zaměřením na e-mailovou komunikaci,
akreditace MPSV: A2019/1292-SP/PC
2019–2021 Dvouletý akreditovaný kurz v artefiletice a arteterapii, akreditace MŠMT 344/2019-1-17
2013–2017 Výtvarná škola Malba a kresba MgA. Tomáše Kubíka
2009–2012 Semináře práce se sny a s imaginacemi (J. Heffernanová)
2009 Úvod do psychologického koučování (R. Bahbouh)
2006–2008 Letní pobytové výtvarné kurzy, ak.mal. Hana Müllerová
2005–2007 Tříletý výcvik v Gestalt terapii pro pomáhající profese, IGT Praha
2004–2006 Cyklus kurzů artefiletiky, garant ČAA
2002–2004 Teoreticko-odborné studium Grafologie a psychologie, ČGK (obecná psychologie, psychologie osobnosti, sociální komunikace, úvod do psychopatologie a psychoterapie, úvod do psychologie G.C. Junga, humanistické psychologie C. Rogerse).

2006– Lektorská a poradenská praxe (spolupráce např. s ateliérem Malba a kresba jako lektorka kurzů imaginativní malby, se sítí Mateřských center, s Domem osobního rozvoje Maitrea, státní správou), publikace v časopisech, redakce odborných publikací
1998–2006 ÚHKT, FN Plzeň, Šiklův patologicko-anatomický ústav, molekulárně genetická diagnostika