Lektorování, facilitace, konzultace

„To, co se rozprostírá za námi a to, co se rozprostírá před námi, to jsou jen nepatrné drobnosti ve srovnání s tím, co se rozprostírá v nás.“
R. W. Emerson

Lektoruji workshopy zaměřené na integraci osobnosti, propojení fyzické existence s přirozenou spiritualitou bytostného Já prostřednictvím duše. Jejich obsahem jsou metody zaměřené na spontánní používání asociací, analogií, obrazného vyjadřování a symbolů, stejně jako na práci s tělem a na vědomý kontakt se sebou i v dialogu s druhým člověkem. Tento typ tvůrčího procesu a myšlení chápu jako druhou rovnocennou polovinu lidského potenciálu, vedle myšlení analytického a kauzálního. Propojení obou je nezbytné pro dospělou, plně vědomou existenci člověka, pro naplněný, bohatý život.

Věnuji se také aktivní facilitaci, kterou vnímám jako nestrannou pomoc při vytváření struktury procesu, sortingu témat, sledování dynamiky procesu, vedoucí ke smysluplnému výstupu. Aktivní přístup je mi blízký, podporuji zapojení řeči těla a dalších výrazových prostředků pro zvýraznění důležitých míst a figur procesu.

Poskytuji také individuální konzultace určené těm, kteří mají motivaci a vůli něco ve svém životě změnit, lidem, kteří procházejí životními krizemi, obtížnými situacemi, všemi událostmi v životě, které nás nutí stát se tím, kým skutečně jsme.

Svou roli vnímám jako roli průvodce, který pozorně vnímá, podporuje, klade ve správnou chvíli správné otázky, věří ve schopnost hledajícího najít v sobě pravdivé odpovědi a sdílí radost z úspěchu.

Chcete si objednat některý z nabízených workshopů a uspořádat jej u Vás nebo se dozvědět více o mé praxi a vzdělání?