Workshopy, facilitace

„To, co se rozprostírá za námi a to, co se rozprostírá před námi, to jsou jen nepatrné drobnosti ve srovnání s tím, co se rozprostírá v nás.“
R. W. Emerson

Workshopy

Lektoruji workshopy zaměřené na rozvíjení obrazného myšlení, intuice a imaginace v rovnováze s myšlením analytickým, které všichni známe ze školy. Nabízím tvůrčí metody zaměřené na spontánní používání asociací, analogií, obrazného vyjadřování malbou, hudbou, pohybem. Cílem je odvaha k experimentu, ke spontánnímu vyjádření a radost z tvůrčího procesu a objevování nových souvislostí. Tento typ tvůrčího procesu a myšlení chápu jako druhou rovnocennou polovinu lidského potenciálu. Propojení obou je nezbytné pro dospělou, plně vědomou existenci člověka, pro naplněný, bohatý život.

Aktivní facilitace

Věnuji se také facilitaci, kterou vnímám jako nestrannou pomoc při vytváření struktury procesu, sortingu témat, sledování dynamiky procesu, vedoucí ke smysluplnému výstupu. Preferuji aktivní styl komunikace, podporuji zapojení řeči těla a dalších výrazových prostředků pro zvýraznění důležitých míst a figur procesu.

Individuální konzultace

V omezené míře a poskytuji i individuální konzultace určené těm, kteří mají motivaci a vůli něco ve svém životě změnit, lidem, kteří procházejí životními krizemi, obtížnými situacemi, všemi událostmi v životě, které nám nabízejí šanci stát se tím, kým skutečně jsme.

Chcete vědět více?

Podrobnější informace k workshopům, facilitaci a konzultacím najdete na webu www.origen.cz. Chcete si objednat některý z nabízených workshopů a uspořádat jej u Vás nebo se dozvědět více o mé praxi a vzdělání?

Ozvěte se mi, abychom mohli vytvořit nabídku přesně pro Vaši poptávku.