Autorské psaní, ghostwriting

„Vytvoření něčeho nového se neuskutečňuje intelektem, nýbrž hravým instinktem, který jedná z vnitřní nutnosti. Tvůrčí mysl si pohrává s předměty, které má v lásce.“
C. G. Jung

Autorské psaní

Na základě mé lektorské a konzultační praxe jsem publikovala řadu článků a rozhovorů pro různá periodika a pro různé cílové skupiny. Například články popularizující vědu (21. století, Tecnicall), psychologicky zaměřené texty (např. PsychologieDnes). Aktuálně si můžete přečíst mé dva příspěvky pro časopis Sféra, které jsou se souhlasem vydavatele zveřejněné na mém blogu. Na začátku roku 2022 vyšel ve sborníku Logos, který pod názvem Alchymie slova vydalo nakladatelství Trigon, příspěvek Ozvěny obrazů. Na mém blogu najdete také texty psané pro mou lektorskou a konzultační praxi.

Ghostwriting

Věnuji se i ghostwritingu, psaní na zakázku, s velkou výhodou schopnosti vnímání souvislostí i podstaty věci jak z vědecké praxe, tak z praxe lektora a konzultanta a zkušenosti s různými cílovými skupinami. Vytvářím texty na míru pro různé osobnosti a příležitosti.

Redakční práce

Na základě zkušeností s publikačním procesem nejen vědeckých recenzovaných časopisů se věnuji publikační a vědecké etice. Aktuálně se na pozici výkonné editorky podílím na vydávání periodika České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP Paliativní medicína.

Pokud mám kapacitu, příležitostně rediguji zajímavé rukopisy z oborů, které souvisejí s mou praxí, tedy z oboru psychologie, filosofie a některých oborů STEM.

Ozvěte se mi, abychom mohli vytvořit nabídku přesně pro Vaši poptávku.