Publikování

„Vytvoření něčeho nového se neuskutečňuje intelektem, nýbrž hravým instinktem, který jedná z vnitřní nutnosti. Tvůrčí mysl si pohrává s předměty, které má v lásce.“
C. G. Jung

Na základě mé lektorské a konzultační praxe byla publikována řada článků a rozhovorů pro různá periodika, například články popularizující vědu pro časopis 21. století, texty psané pro periodikum Psychologie Dnes vydavatelství Portál . Mám také zkušenost s psaním souhrnných textů na základě rešerší ve vědeckých databázích. Aktuálně si můžete přečíst mé dva příspěvky pro časopis Sféra, které jsou se souhlasem vydavatele zveřejněné na mém blogu. na začátku roku 2022 vyšel ve sborníku Logos, který pod názvem Alchymie slova vydalo nakladatelství Trigon.příspěvek Ozvěny obrazů.

Na základě zkušeností s publikačním procesem nejen vědeckých recenzovaných časopisů se věnuji publikační a vědecké etice a metodologii vědy, lektoruji pre- i postgraduální přednášky na to téma a příležitostně rediguji zajímavé rukopisy z oborů, které souvisejí s mou praxí, tedy z oboru psychologie, filosofie a některých oborů STEM.

V případě zájmu o spolupráci mě kontaktujte:
iva@origen.cz
+420 771 155 433