Psaní, redakce

„Dům bez knih je jako tělo bez duše.“
Julius Zeyer

Na základě zkušeností s psaním autorských textů, s popularizací vědy, redakcí monografií i s publikačním procesem recenzovaných časopisů nabízím také autorskou a redakční spolupráci při vytváření a úpravách odborných textů a monografií, nebo při redigování titulu, který souvisí s psychologií nebo rozvojem lidského poznání. Nepotřebuji se držet rámce akademické vědy, se znalostním základem ze své vědecké praxe studuji i texty, které nabízejí nový úhel pohledu na známé jevy.

Mám zkušenost s psaním vědecko-popularizačních textů na základě vlastních rešerší ve vědeckých databázích, psala jsem pro titul „21. století“ nebo pro časopis ČVUT „Tecnicall“. Působila jsem také jako šéfredaktorka univerzitního periodika ČVUT, zařazeného do databází WoS a Scopus.

Spolupracovala jsem s různými vydavateli, například s vydavatelstvím Portál na odborné redakci Velkého psychologického slovníku, v poslední době s vydavatelstvím Alpha Book na odborné redakci překladu knihy Marion Woodmanové „Sova byla pekařova dcera“ nebo na revizi překladu a redakci titulu „Cesta ke štěstí v práci“.

Cena práce/NS se odvíjí podle typu, rozsahu a náročnosti zadání a je vždy jasně definovaná v písemné smlouvě nebo dohodě.