Psaní, redakce

„Vytvoření něčeho nového se neuskutečňuje intelektem, nýbrž hravým instinktem, který jedná z vnitřní nutnosti. Tvůrčí mysl si pohrává s předměty, které má v lásce.“
C. G. Jung

Na základě zkušeností z vydavatelské praxe i zkušeností s publikačním procesem recenzovaných časopisů nabízím redakční spolupráci na redigování rukopisů. Nejvíce mě těší práce na rukopisech z oborů STEM a na rukopisech, které souvisejí s mým druhým oborem, s psychologií, a komplexně s rozvojem lidského poznání. Nepotřebuji se držet rámce striktně materialistické vědy, se znalostním základem ze své vědecké praxe studuji i texty, které nabízejí nový, ale vždy racionální úhel pohledu na „známé“ jevy.

Mám zkušenost s psaním vědecko-popularizačních textů na základě vlastních rešerší ve vědeckých databázích, psala jsem pro titul „21. století“ nebo pro časopis ČVUT „Tecnicall“. Působila jsem také jako šéfredaktorka univerzitního periodika ČVUT, zařazeného do databází WoS a Scopus.

Na základě mé konzultační praxe vznikla řada článků a rozhovorů pro různá periodika, například pro časopis nakladatelství Portál Psychologie Dnes, časopisy Žena a život, Paní domu, Elixír apod.

Spolupracovala jsem s různými vydavateli, například s vydavatelstvím Portál na odborné redakci Velkého psychologického slovníku, v poslední době s vydavatelstvím Alpha Book na odborné redakci překladu knihy Marion Woodmanové „Sova byla pekařova dcera“ nebo na revizi překladu a redakci titulu „Cesta ke štěstí v práci“.

Cena práce/NS se odvíjí podle typu, rozsahu a náročnosti zadání a je vždy jasně definovaná v písemné smlouvě nebo dohodě.

V případě zájmu o spolupráci mě neváhejte kontaktovat:
iva@adlerova.cz
+420 771 155 433