Origen.cz

„To, co se rozprostírá za námi a to, co se rozprostírá před námi, to jsou jen nepatrné drobnosti ve srovnání s tím, co se rozprostírá v nás.“
R. W. Emerson

Co je Origen.cz? Prostor pro individuální růst, dialog ve dvojicích i rozvíjení týmové spolupráce. Pro toho, kdo potřebuje ujasnit CO, pro toho, kdo ví co a hledá JAK i pro toho, kdo chce hledat odpověď na otázku PROČ.

Koučování

Pro toho, kdo hledá odpověďi na otázky CO a JAK. Budu Vás provázet z Vašeho aktuálního stavu, kde je zatím tvůrčí chaos, možná trochu skepse, trochu bezradnosti, do stavu, kdy víte a jste plni energie. S důvěrou ve Vás, ve Vaše vlastní řešení, které znáte, jen ještě nedostalo jasné obrysy a strukturu. Budu doprovázet Vaše hledání přesně cílenými otázkami a budu sdílet Vaši radost z Vašich vlastních nalezených odpovědí.

Integrativní práce

Individuální integrativní práce je určená těm, kteří se ptají PROČ. Mají motivaci a vůli něco ve svém životě změnit, procházejí životními krizemi, obtížnými situacemi, všemi událostmi v životě, které nám nabízejí šanci stát se tím, kým skutečně jsme a chtějí pochopit příčiny.

Podle mé zkušenosti je to však málo. Je třeba propojit rozum a cit, analytiku a emoce, mozek a srdce. Dovolit si to uchopené prožít a stejně tak prožít i korektivní zkušenost. Proto mám pro Vás k dispozici řadu arte technik, které přinášejí osvobozující Aha! momenty a uvolňují energii potřebnou k integraci změny.

Aktivní facilitace

Facilitaci vnímám jako nestrannou podporu pro dialog, provázení dvojice nebo týmu v procesu ujasňování klíčových otázek, hledání Vašich společných smysluplných odpovědí a způsobů řešení. Sleduji dynamiku procesu a nabízím možnosti při vytváření struktury procesu, sortingu témat, chybějících figur.

Preferuji aktivní styl komunikace, autenticitu, podporuji zapojení řeči těla a dalších výrazových prostředků.

Otevřené workshopy

Večery nebo víkendy, zaměřené na rozvíjení obrazného myšlení, intuice a imaginace v rovnováze s myšlením analytickým, které všichni známe ze školy. Zdánlivě relaxační čas, věnovaný dialogům, symbolickému myšlení, vyjadřování malbou, hudbou, pohybem i slovem.

Proč zdánlivě relaxační? V tvůrčím zaujetí, když si dovolíte přestat se kontrolovat a začnete si hrát, k Vám přijde příval inspirace, nových myšlenek a nápadů. Bonusem je dobitá baterie, radost z tvůrčího procesu a prožitky, které dozrávají v čase jako jablka poznání.

Chcete vědět více?

Ozvěte se mi, abychom mohli vytvořit nabídku přesně podle Vaší potřeby.