Workshopy

„To, co se rozprostírá za námi a to, co se rozprostírá před námi to jsou jen nepatrné drobnosti ve srovnání s tím, co se rozprostírá v nás.“
R. W. Emerson

AKTUÁLNĚ SE BOHUŽEL NEKONÁ VYPSANÝ KURZ ZÁKLADŮ DESIGNOVÉHO MYŠLENÍ PRO DDM P3 ULITA ANI DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKTIVITY, STEJNĚ TAK NEMOHU VYHOVĚT ZÁJEMCŮM O KONZULTACE. JAKMILE SITUACE DOVOLÍ V NĚJAKÉ FORMĚ KURZY OPĚT OTEVŘÍT, BUDU VÁS INFORMOVAT.

Působím jako lektor v oboru osobního rozvoje, s primárním zacílením na rozvíjení myšlení v analogiích, porozumění obrazům a symbolům, jako protiváhy myšlení analytického a kauzálního a tedy jako způsobu znovunalezení rovnováhy a plnosti existence člověka. Svou roli vnímám jako roli průvodce, který pozorně vnímá, podporuje, klade ve správnou chvíli správné otázky, věří ve schopnost hledajícího najít v sobě pravdivé odpovědi a sdílí radost z úspěchu.

Pro každého člověka v jeho specifické situaci hledám nejúčinnější podporu, mám k dispozici metody založené na verbálním zpracování tématu tak metody pracující s pravou hemisférou a podporující schopnost porozumění symbolickým významům skrytým v konkrétní situaci. Používám především práci s imaginacemi a se sny, jako královskou cestu k plně vědomé, integrované osobnosti. Současně je to i možnost jak se naučit rozlišovat skutečnou inspiraci a intuici od neužitečných fabulací a intelektuálních konstruktů.

Konzultační a lektorské činnosti se věnuji již řadu let, lektorsky jsem spolupracovala jsem například s Domem osobního rozvoje Maitrea, s mateřskými centry, s ateliérem Malba a kresba, publikovala jsem v různých médiích příspěvky zaměřené na psychologii a na osobní rozvoj. Aktuálně je vypsaný kurz Základy designového myšlení pro DDM Praha 3 Ulita, který vzhledem k aktuální situaci nemohl být zatím otevřen.

Na základě syntézy dosavadních zkušenosti vznikl v roce 2019 origen.cz, jako projekt, ve kterém propojuji svou praxi a vzdělání z klinického výzkumu, psychologie i filosofie pro celostní práci na plně sebe-vědomém bytí.

Chcete se objednat na konzultaci nebo se dozvědět více? www.origen.cz

Pište mi nebo zavolejte.