Konzultace, workshopy

„Skoč, křídla roztáhneš cestou.“
Ray Bradbury

Působím jako konzultant a lektor v oboru osobního rozvoje a psychologického poradenství. Svou roli vnímám jako roli průvodce, který pozorně vnímá, podporuje, klade ve správnou chvíli správné otázky, věří ve schopnost hledajícího najít v sobě pravdivé odpovědi a sdílí radost z úspěchu.

Pro každého člověka v jeho specifické situaci hledám nejúčinnější podporu, mám k dispozici metody založené na verbálním zpracování tématu tak metody pracující s pravou hemisférou a podporující schopnost porozumění symbolickým významům skrytým v konkrétní situaci. Používám především práci s imaginacemi a se sny, jako královskou cestu k plně vědomé, integrované osobnosti. Současně je to i možnost jak se naučit rozlišovat skutečnou inspiraci a intuici od neužitečných fabulací a intelektuálních konstruktů.

Konzultační a lektorské činnosti se věnuji již řadu let, lektorsky jsem spolupracovala jsem například s Domem osobního rozvoje Maitrea, s mateřskými centry, s ateliérem Malba a kresba, publikovala jsem v různých médiích příspěvky zaměřené na psychologii a na osobní rozvoj.

Na základě syntézy dosavadních zkušenosti vznikl v roce 2019 origen.cz, jako projekt, ve kterém propojuji svou praxi a vzdělání z klinického výzkumu, psychologie i filosofie pro celostní práci na plně sebe-vědomém bytí.

Chcete se objednat na konzultaci nebo se dozvědět více? www.origen.cz

Pište mi nebo zavolejte.